Zelfverloochening

1938 Encyclopedic entry   Zelfverloochening [1] Zelfverloochening, de deugd, welke allereerst gevorderd wordt om de liefde tot God en den naaste te kunnen beoefenen. EigenlijkRead More