Volmaaktheid

1938 Encyclopedic entry   Volmaaktheid [1] Volmaaktheid…[2] In het geestelijk leven is volmaaktheid een term, waaronder in het algemeen wordt verstaan het verkeer met God doorRead More