Traagheid

1938 Encyclopedic entry   Traagheid [1] Traagheid, 1⁰ een der 7 hoofdzonden, in het geestelijk leven een der noodlottigste gesteltenissen, nauw verwant aan de →Read More