Vergoddelijking

1938 Encyclopedic entry   Vergoddelijking [1] Vergoddelijking, 1⁰ in de mystiek synoniem met de innigste vereeniging met God, a.h.w. transformatie in God, ook Theosis genoemd.Read More